Heuvelman / 18 januari 2023 / Nieuws

ISO 27001 certificering

Heuvelman -

ISO 27001 is een internationale standaard voor informatiebeveiliging. De standaard beschrijft hoe je als organisatie een beveiligingsmanagement systeem (ISMS) moet implementeren, onderhouden en verbeteren. Dit om te zorgen dat de informatie die de organisatie beheert, beschermd is tegen bedreigingen zoals hacking, diefstal of beschadiging.

Organisaties met een ISO 27001 certificering kunnen vertrouwen dat hun informatie veilig is en dat ze voldoen aan de regelgeving en wetgeving op het gebied van informatiebeveiliging.

ISO en Heuvelman

Heuvelman staat in de markt bekend als een betrouwbare AV partner die staat voor innovatie en kwaliteit. De kwaliteit die wij met elkaar nastreven wordt meetbaar gemaakt door erkenning van externe erkende organisaties of keurmerken waarmee Heuvelman zich onderscheid in de markt.

Heuvelman beschikt naast een VCA certificering ook over een ISO 9001 certificering en ISO 14001 certificering.

Heuvelman -

Toenemende automatisering en digitalisering van informatie maakt dat er steeds meer behoefte ontstaat naar inzicht over de wijze waarop wij omgaan met deze informatie en de beveiliging hiervan. Het gaat hierbij om de informatieverwerking van onze klanten maar ook van Heuvelman collega’s.

Om te waarborgen dat alle processen binnen Heuvelman, waarbij informatie wordt verwerkt, veilig, zorgvuldig en efficiënt verlopen hebben wij gekozen onze informatiebeveiliging en alle nodige processen volgens de ISO 27001 norm in te richten.

De implementatie van ISO 27001 is een langlopend proces en wij streven ernaar de certificering en daarmee het certificaat eind 2023 in ontvangst te mogen nemen.

Lees hier meer over wat kwaliteit betekent voor Heuvelman.

Weten hoe we dit voor uw bedrijf kunnen inzetten?

De innovatieve partner van totaalconcepten

De vertrouwde partner van