088 02 74 900
Inspiratieboek downloaden

Service & Onderhoud

Tot in de puntjes geregeld

De service afdeling bij Heuvelman heeft als doel u als klant volledig te ontzorgen op het gebied van uw audiovisuele apparatuur. Dit wordt onder andere gerealiseerd door 24/7 bereikbaar te zijn, het bezitten van een inhouse reparatieafdeling én het hebben van eigen servicemonteurs.

Kortom; Heuvelman wil dé nummer 1 ‘top-of-mind’ positie innemen waar het gaat om klantgerichtheid en service.

Onderhoudsovereenkomst

Heuvelman helpt u graag bij het beheer van uw installatie. Door gebruik te maken van een asset database aangevuld met conditiemetingen weet u precies welke apparatuur u op locatie heeft staan en in welke staat deze zich bevindt. Middels periodiek onderhoud zorgt Heuvelman voor een betrouwbare installatie die optimaal presteert.

Risico’s kunnen tot een minimum worden beperkt. Toch kan het gebeuren dat een apparaat defect raakt of niet goed presteert. Onze servicedesk en storingstechnici bieden u de gewenste service binnen de door u gekozen responstijd. Gaat het om bedrijf kritische apparatuur dan heeft Heuvelman, als één van de grootste en meest ervaren audiovisuele dienstverleners, een breed assortiment aan apparatuur op voorraad om u direct van een alternatief te voorzien. Hierdoor kunt u meteen weer aan de slag.

Heuvelman biedt verschillende vormen van service waarbij u zelf het gewenste niveau kiest.

Onze services

Heuvelman -

Met Essential Care krijgt u:

 • Servicedesk ma-vrij 8.30 - 17 uur
 • Mail / telefonische responstijd binnen 60 min.
 • Responstijd binnen 48 uur

Heuvelman -

Met Premium Service krijgt u:

 • Servicedesk ma-vrij 8.30 - 17 uur
 • Mail / telefonische responstijd binnen 60 min.
 • Responstijd binnen 48 uur
 • Correctief onderhoud
 • Jaarlijkse evaluatie en advies
 • Preventief onderhoud
 • Onderhoudsrapport
 • Conditiemeting obv NEN 2767

Heuvelman -

Met Full Service krijgt u:

 • Servicedesk ma-zon 8.30 - 22 uur
 • Mail / telefonische responstijd binnen 30 min.
 • Responstijd binnen 24 uur
 • Bruikleen apparatuur
 • Correctief onderhoud
 • Jaarlijkse evaluatie en advies
 • Preventief onderhoud
 • Onderhoudsrapport
 • Conditiemeting obv NEN 2767

Eigen reparatieafdeling

De afdeling ‘Service’ verzorgt het onderhoud aan alle audiovisuele apparatuur, preventief en correctief en voert periodieke keuringen uit conform de geldende NEN-normeringen. Uiteraard verzorgen wij ook de volledige garantieafhandeling van alle audiovisuele apparatuur en rapporteren wij periodiek op verschillende niveaus.

Rapportage en advies

Jaarlijks ontvangt u een rapport met daarin de uitkomsten van het onderhoud en de conditiemeting. Hierin worden eventuele risico’s besproken en een advies gegeven over de verwachte onderhoudskosten en mogelijke oplossingen.

Trainingen

Om optimaal gebruik te kunnen maken van uw installaties en storingen te voorkomen biedt Heuvelman ook trainingen aan. Het primaire doel is de gebruikers ervaring te laten opdoen met de eigen middelen (wat zijn de mogelijkheden en de onmogelijkheden) en te leren hoe deze middelen optimaal ingezet kunnen worden. Het resultaat is dat alle gebruikers in staat zijn de apparatuur zelfstandig te bedienen op basis van de functionele eisen die zij uit hoofde van hun functie aan de apparatuur stellen.

Conditiemeting

Bij conditiemeting van gebouwen, terreinen en installaties is in Nederland de meting van de staat van onderhoud conform de NEN 2767 standaard. Deze meting beperkt zich tot “gebouweigen” installaties, daarom heeft Heuvelman over de jaren zijn eigen methodiek ontwikkeld; opgesteld op basis van NEN 2767 en uitgewerkt op ervaring die wij iedere dag opdoen door het hele land.

Online monitoring

Heuvelman kan desgewenst de werking van uw apparatuur ook op afstand monitoren. Hiervoor beschikken wij over een monitoringstool. Met dit systeem monitoren we continu of uw systeem naar behoren functioneert. Mocht er onverhoopt een storing of probleem zijn, wordt er automatisch een melding verzonden naar de service coördinator binnen Heuvelman – zodat er direct actie ondernomen kan worden.

Met het monitoringstool worden onder andere de status van een beeldscherm, de pc-temperatuur, het cpu-gebruik en de netwerkverbinding in de gaten gehouden. Het systeem verstuurt bovendien iedere vijf minuten een screenshot, waarmee Heuvelman ook softwarematig kan controleren of het systeem naar wens draait.

Weten hoe we dit voor uw bedrijf kunnen inzetten?

De innovatieve partner van totaalconcepten