Privacy bij Heuvelman

Heuvelman verzamelt het liefst zo min mogelijk gegevens van u als websitebezoeker. Toch is dat nodig, om bijvoorbeeld een bel mij terug verzoek in te dienen of een offerte op te vragen. Heuvelman gaat zorgvuldig om met deze gegevens en zorgt ervoor dat uw privacy gewaarborgd blijft in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit zijn onze drie privacy afspraken:
  • Uw persoonlijke gegevens delen we nooit zonder gegronde reden met andere partijen.
  • Uw persoonlijke gegevens beschermen we alsof die van onszelf zijn.
  • Uw persoonlijke gegevens gebruiken we alleen voor de hieronder omschreven doeleinden.

Welke persoonsgegevens bewaart Heuvelman?

Naam, bedrijfsnaam, adres en vestigingsplaats

Uw naam

Uw naam wordt opgeslagen omdat we u graag persoonlijk te woord staan. Het adres en vestigingsplaats heeft Heuvelman onder andere nodig voor het opstellen van offertes, facturen of bezoek aan uw locatie.

E-mailadres

We bewaren uw zakelijke e-mailadres zodat wij u de gewenste offerte kunnen sturen of kunnen informeren over de status van uw opdracht. Wanneer u zich heeft ingeschreven voor de nieuwsbrief, gebruiken wij uw e-mailadres om u via deze nieuwsbrief up-to-date te houden over nieuwe ontwikkelingen bij Heuvelman en de audiovisuele markt. U kunt altijd kiezen om u hiervoor uit te schrijven.

Telefoonnummer

Uw telefoonnummer wordt bewaard om telefonisch afspraken te maken of u te informeren over uw opdracht.

Uw privacy en derde partijen

Uw persoonsgegevens worden nooit verkocht aan derden. Wanneer wij persoonsgegevens delen met derden, dan worden er afspraken gemaakt om ervoor te zorgen dat deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Gegevens worden gedeeld voor:
  • Het verbeteren van onze diensten.
  • Registreren van uw gegevens via onze infobox of service center.

Inzage

In deze paragraaf wijzen wij u graag op uw recht op inzage. Dit betekent dat u ten alle tijde inzage kan krijgen in welke gegevens wij van u opgeslagen hebben. U mag deze gegevens altijd aanpassen en zelfs verwijderen. Wanneer u een klacht wenst in te dienen over ons gebruik van uw persoonsgegevens heeft u het recht deze te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.