Omroep - en ontruimingsinstallatie

Zorg voor een duidelijke boodschap

In uw bedrijf, evenementenlocatie, hotel of andere organisatie wilt u natuurlijk altijd de veiligheid van uw gasten en werknemers vooropstellen. Ontruimingsinstallaties spelen hierbij een belangrijke rol en zijn in sommige gevallen zelfs verplicht.

Een ontruimingsinstallatie heeft als doel om bij brand of andere calamiteit een snelle en ordelijke ontruiming van een gebouw of een deel van een gebouw mogelijk te maken.
De veiligheid van gasten en werknemers staat altijd voorop, een ontruiming installatie speelt hierbij een belangrijke rol en zijn in sommige gevallen zelfs verplicht.

Heuvelman heeft een oplossing voor een ontruimingsinstallatie waarbij deze kan worden gecombineerd met geluidsinstallatie voor omroepen en achtergrondmuziek. Mocht er zich een noodsituatie voor doen, dan wordt automatisch het ontruimingsprotocol in gang gezet waarmee de achtergrondmuziek plaats maakt voor het de gewenste alarmsignalen om de ruimte(s) te ontruimen.

NEN 2654 en NEN 2575

Een ontruimingsinstallatie wordt volledig volgens diverse NEN-normeringen (waaronder NEN 2654 en NEN 2575) geïnstalleerd en is dusdanig beveiligd dat deze in geval van brand of stroomuitval blijft functioneren. Naast de installatie behoren ook het beheer, de periodieke controles en het onderhoud van ontruimingsinstallaties tot de expertise van Heuvelman.

Hoe werkt een ontruimingsinstallatie?

Een ontruimingsinstallatie kan op verschillende manieren worden aangesloten. U kunt ervoor kiezen het systeem te koppelen aan de brandmeldinstallatie. In geval van brand zal er een signaal worden gegeven aan het systeem waardoor er automatisch een sirene zal afgaan en een omroep afgespeeld zal worden.
Een andere optie is om het ontruimingssysteem aan te sluiten aan een centrale knop in uw gebouw. In geval van nood kan deze knop handmatig worden ingedrukt waardoor vervolgens het alarm af zal gaan. Een combinatie van deze twee opties is ook een mogelijkheid.

Bewaking

Door middel van zogenoemde lijnbewaking wordt het systeem continu gemonitord op functionaliteit. Hierdoor wordt een storing in het systeem altijd tijdig opgemerkt en automatisch doorgegeven aan de service centrale, waarop het probleem meteen verholpen kan worden. Dit zorgt ervoor dat de installatie altijd de veiligheid in het gebouw zal waarborgen.

Uw ontruimingsinstallatie bij Heuvelman

Heuvelman heeft ruime ervaring met ontruimingsinstallaties. Wij gebruiken deze expertise graag om ook in uw pand de veiligheid te bevorderen.

Weten hoe we dit voor uw bedrijf kunnen inzetten?

De innovatieve partner van totaalconcepten